Konkurs Puchar Recyklingu – „Zielona bateria”

10 sierpnia, 2023

To już kolejna edycja Konkursu Puchar Recyklingu, w ramach którego ERP Polska będzie nagradzała samorządy i przedsiębiorstwa za zbiórkę i zagospodarowanie baterii.

„Zielona bateria” to kategoria konkursowa, w której pod uwagę brana jest selektywna zbiórka i odpowiednie zagospodarowanie zebranych baterii. Jest to niezwykle ważne, gdyż zawarte w bateriach metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów czy kadm mogą przyczyniać się do degradacji środowiska, a także stanowić duże zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Z drugiej strony baterie są źródłem cennych surowców, które dzięki recyklingowi zostają ponownie wykorzystane. Właśnie w ramach kategorii konkursowej, realizowanej w ramach Konkursu Puchar Recyklingu nagradzane są samorządy oraz przedsiębiorstwa, które uzyskują najlepsze wyniki w zbiórce baterii, w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz realizujące akcje edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zagospodarowania tych odpadów.

 

W ramach ogólnopolskiego Konkursu Puchar Recyklingu, realizowanego przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny”, oceniane są też masy innych zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, osiągnięte poziomy recyklingu, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę brane jest także funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów, nienadających się do recyklingu.

 

Jak wziąć udział?

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać by zakwalifikować się do udziału w konkursie, jest wypełnienie i przesłanie deklaracji udziału za pośrednictwem strony internetowej: www.pucharrecyklingu.pl. Następnie do końca sierpnia na wskazanego w regulaminie maila należy też podesłać formularz szczegółowy, zawierający szczegółowe dane dotyczące m.in. masy zebranych elektroodpadów, poziomów recyklingu czy też działań z zakresu edukacji ekologicznej. Dane te są później weryfikowane i oceniane przez komisje konkursowe, a następnie Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele patronów honorowych, partnerów oraz organizatora. Przyznane podczas Kapituły nagrody i wyróżnienia są wręczane podczas uroczystej Gali w ramach Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W tym roku będzie ona powiązana z jubileuszem firmy ABRYS i odbędzie się 12 grudnia 2023 r. we Wrocławiu.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Masłowska-Bandosz

m.maslowska@abrys.pl

tel. 784 001 823

To już kolejna edycja Konkursu Puchar Recyklingu, w ramach którego ERP Polska będzie nagradzała samorządy i przedsiębiorstwa za zbiórkę i zagospodarowanie baterii.

„Zielona bateria” to kategoria konkursowa, w której pod uwagę brana jest selektywna zbiórka i odpowiednie zagospodarowanie zebranych baterii. Jest to niezwykle ważne, gdyż zawarte w bateriach metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów czy kadm mogą przyczyniać się do degradacji środowiska, a także stanowić duże zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Z drugiej strony baterie są źródłem cennych surowców, które dzięki recyklingowi zostają ponownie wykorzystane. Właśnie w ramach kategorii konkursowej, realizowanej w ramach Konkursu Puchar Recyklingu nagradzane są samorządy oraz przedsiębiorstwa, które uzyskują najlepsze wyniki w zbiórce baterii, w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz realizujące akcje edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zagospodarowania tych odpadów.

 

W ramach ogólnopolskiego Konkursu Puchar Recyklingu, realizowanego przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny”, oceniane są też masy innych zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, osiągnięte poziomy recyklingu, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę brane jest także funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów, nienadających się do recyklingu.

 

Jak wziąć udział?

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać by zakwalifikować się do udziału w konkursie, jest wypełnienie i przesłanie deklaracji udziału za pośrednictwem strony internetowej: www.pucharrecyklingu.pl. Następnie do końca sierpnia na wskazanego w regulaminie maila należy też podesłać formularz szczegółowy, zawierający szczegółowe dane dotyczące m.in. masy zebranych elektroodpadów, poziomów recyklingu czy też działań z zakresu edukacji ekologicznej. Dane te są później weryfikowane i oceniane przez komisje konkursowe, a następnie Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele patronów honorowych, partnerów oraz organizatora. Przyznane podczas Kapituły nagrody i wyróżnienia są wręczane podczas uroczystej Gali w ramach Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W tym roku będzie ona powiązana z jubileuszem firmy ABRYS i odbędzie się 12 grudnia 2023 r. we Wrocławiu.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Masłowska-Bandosz

m.maslowska@abrys.pl

tel. 784 001 823