by Klaudia

Więcej artykułów

Niemiecka ustawa o opakowaniach weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.
Przedstawione poniżej regulacje dotyczą wszystkich producentów, którzy wprowadzają zapakowany
towar do obrotu w Niemczech w celach zarobkowych – a zatem także importerzy i internetowe sklepy
wysyłkowe z innych krajów.

popr ERP_Verpackg-Factsheet_PL_web co się zmieniło